Pracujemy od 7:00 do 21:00.

Gwarancja

Na wszystkie produkty przysługuje 2 letnia rękojmia.

Obawiasz się, że popełnisz błąd podczas mierzenia swojego okna aby dopasować nasz produkt? Rolmajster zapewnia również Gwarancję dopasowania:

Jeśli po otrzymaniu zamówionego produktu okaże się, że popełniłeś błąd, mierząc swoje okno, aby dopasować nasz produkt objęty Gwarancją dopasowania, poprawimy go dla Ciebie bez żadnych dodatkowych kosztów (z wyjątkiem kosztu wysyłki) na warunkach określonych poniżej.

I. Produkty objęte Gwarancją dopasowania i zakres gwarancji:

 1. Gwarancji dopasowania (dalej: Gwarancja) udziela Firma Produkcyjno – Handlowa „ROLMAJSTER” s.c Dawid Kurek, Józef Kurek 33-340 Stary Sącz ul. Źródlana 22, prowadzący działalność w formie spółki cywilnej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 734-356-91-05, REGON: 382779378 (dalej: Gwarant).
 2. Gwarancja obejmuje następujące produkty oraz usługi gwarancyjne:


 3. Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty zakupione za pośrednictwem strony internetowej: www.rolmajster.pl
 4. Niektóre wymiary produktów gwarancja nie obejmuje. Wymiary wyłączone spod gwarancji zostały określone w zakładce “Informacje techniczne” na stronie produktu. W przypadku braku tej informacji w produkcie, oznacza to że wszystkie jego wymiary są objęte Gwarancją.
 5. Gwarancja zapewnia zmianę rozmiaru produktu przez Gwaranta zgodnie z powyższą tabelą w sytuacji, gdy wysokość lub szerokość produktu jest błędna z uwagi na błąd podczas mierzenia przez kupującego. Sposób montowania produktu nie może zostać zmieniony i nie jest objęty Gwarancją.
 6. Skracanie polega na zmniejszeniu wysokości produktu, zwężanie na zmniejszeniu szerokości produktu, a poszerzanie na zwiększeniu długości produktu.
 7. Gwarancja obejmuje wyłącznie zmianę rozmiaru produktu i nie obejmuje wymiany produktu na nowy.

Zamówienia komercyjne (na fakturę) nie są objęte Gwarancją.

II. Procedura oraz warunki Gwarancji:

 1. Jeżeli popełnili Państwo błąd podczas mierzenia i w związku z tym zakupione produkty wymagają zmiany rozmiaru, zgłoszenia tego faktu należy dokonać mailowo na adres: [email protected].
 2. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu. Dokonanie zgłoszenia po upływie terminu jest bezskuteczne i wyłącza możliwość skorzystania przez kupującego z Gwarancji.
 3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest podanie danych kupującego, adresu mailowego do kontaktu, numeru zamówienia, nazwy produktu oraz prawidłowych wymiarów zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji pomiaru zakupionego przez Państwa produktu. Wszystkie instrukcje pomiarów znajdą Państwo w konfiguratorach poszczególnych produktów na stronie internetowej www.rolmajster.pl. Do skutecznego złożenia zgłoszenia koniecznym jest spełnianie powyższych warunków.
 4. Z uprawnień do zmiany rozmiaru produktu wynikających z Gwarancji można skorzystać wyłącznie 1 (jeden) raz w stosunku do każdego, pełnego zamówienia (jeśli w zamówieniu jest kilka produktów objętych Gwarancją, a zmiany rozmiaru wymaga więcej niż 1 (jeden) produkt, należy wszystkie produkty wymagające zmiany rozmiaru zgłosić w 1 (jednym) zgłoszeniu i wysłać do Gwaranta jedną przesyłką).
 5. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane do Państwa na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu.
 6. Prawidłowo złożone zgłoszenie rozpatrzymy w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. O wynikach rozpatrzenia zgłoszenia poinformujemy Państwa za pośrednictwem adresu mailowego wskazanego w zgłoszeniu.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia produkty wymagające zmiany rozmiaru należy niezwłocznie odesłać na adres Gwaranta: 33-340 Stary Sącz ul. Źródlana 22. Przed wysyłką produkty powinny zostać przez kupującego odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem. Odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę produktu do momentu dostarczenia produktów do Gwaranta obciąża kupującego. Koszt wysyłki produktów do Gwaranta obciąża kupującego.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia dokonamy zmiany rozmiaru produktu według specyfikacji zawartej w zgłoszeniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Koszt wysyłki produktu o zmienionych rozmiarach do kupującego ponosi kupujący.
 9. Po skorzystaniu przez Państwa z uprawnień wynikających z Gwarancji, ponowne skorzystanie z Gwarancji jest niedopuszczalne.
 10. Jeśli błąd w rozmiarze produktu został popełniony przez nas, obierzemy produkt od Ciebie za darmo i poprawimy go bez żadnych dodatkowych kosztów.

Szybka wysyłka!

Gwarancja szybkiej dostawy dzięki wysyłce kurierskiej

BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

Szyfrowane połączenie zabezpieczone certyfikatem SSL

Gwarancja wysokiej jakości

Bezproblemowy zwrot do 14 dni od momentu zakupu i 2 lata gwarancji